Дневни боравци

Дневни боравци

28. jun 2016.

Дневни боравак – намењен млађем школском узрасту са доминантном спортско рекреативном цртом којој се придодаје природњачка активност, уско везана за природни амбијент и окружење у коме деца бораве, више

Контакт

Контакт

07. jun 2016.

  ТЕЛЕФОНИ ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛА Т: 011/7542-094 Ф: 011/7542-093 e-mail: pionirskigrad@beotel.net ДИРЕКТОР, Љубомир Јовановић КООРДИНАТОР ЦЕНТРА, Слободан Станимировић Tел. 011 више