Еколошки програми

''Заштитимо птице у граду''

Еколошка акција ''Заштитимо птице у граду'' је програм са четрнаестогодишњом традицијом. Циљ ове акције је да ученике основних школа Београдског подручја усмери ка бољем познавању птица, њиховим специфичним проблемима и заштиту коју им трба пружити. Подстицајним активностима утиче се на формирање свести и навика везаних за птице а кроз то и на заштиту природе и човекове средине у ширем смислу. Садржај овог еколошког програма чине инструктивне трибине и предавања као и теренске активности. 
Завршница Акције је у јуну, на Дан заштите животне средине , квизом ''Колико познајемо птице у граду''. Програм прате и конкурси и изложба најуспешнијих ликовних радова о птицама и кућица за птице. 
Акција обухвата: 
 

  • Квиз , , Колико познајемо птице у граду ''
  • Конкурс за кућице и ликовне радове на тему , , Птице''


Годишњи циклус се завршава великом изложбом најбољих радова. 

Еколошки клуб ће окупљати ученике старијих разреда, заинтересоване за стицање нових знања и искустава везаних за природу. На трибинама, са истакнутим научним радницима, стручним лицима из музеја и другима, деца ће упознати многе занимљиве садржаје везане за биљни и животињски свет.