Креће стони тенис

Обавештавамо све, рекреативце, децу, родитеље, клубове и друге љубитеље овог спрта да од 1. фебруара  у спртској сали нашег центра могу играти СТОНИ ТЕНИС. На располагању је шест столова са веома квалитетном подном облогом, Јункерс спортски паркет, свакодневно од 10-22,00 часа. Пет столова је са заштитном мрежом и баријерама док постоји и издвојени сто(VIP), који је потпуно ограђен параванима.

 

Наше сугестије:

    БУДИ АКТИВАН, АКТИВНА
    АКО СИ РОДИТЕЉ – УКЉУЧИ И ДЕЦУ, ИГРАЈТЕ, ВЕЖБАЈТЕ ЗАЈЕДНО
    НЕ ЗАБОРАВИ ДА СЕ КОНСУЛТУЈЕШ СА СВОЈИМ ЛЕКАРОМ!!!
    ЉУБАВ ПРЕМА СПОРТУ СТИЧЕ СЕ ОД МАЛИХ НОГУ
    ПОТРЕБНЕ СУ ТИ САМО ЧИСТЕ ПАТИКЕ
    САТ ИГРАЊА ВЕЋ ОД 200,00 ДИН

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТОНОМ ТЕНИСУ

  •     САЛА РАДИ СВАКОДНЕВНО ОД 10-22 ЧАСА
  •     ЦЕНА: РАДНИ ДАН : 10-16 -200,00 дин.  1 сат , 16-22 – 250,00 дин  1 сат,
  •     ВИКЕНДОМ:   250,00 СВАКИ САТ
  •     КОРИСНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДОНЕСЕ ЧИСТЕ ПАТИКЕ ЗА САЛУ!!!
  •     КОРИСНИК МОЖЕ БЕЗ НАДОКНАДЕ ДОБИТИ РЕКЕТЕ И ЛОПТИЦУ, АЛИ СВАКУ ШТЕТУ НА РЕКЕТУ ИЛИ ЛОМ ЛОПТИЦЕ МОРА ПЛАТИТИ
  •     ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ТЕРМИНА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА:

    Купујући карту за играње стоног тениса подразумева се да сте упознати и сагласни са овим правилима
    Карта важи за један сто који користе највише два играча
    У принципу сваки термин почиње од пуног сата и завршава се 5 минута пре следећег пуног сата(55`).уколико термин (нарочито ако је заказан) започне касније то је на штету корисника. Меродаван је сат у спортском објекту!
    Играчи могу играти искључиво у донетим, чистим патикама, пожељно би бло да то буду патике које не остављају црне трагове.
    У току игре није дозвољено неспортско понашање, под којим се између осталог подразумева викање, урлање, псовање, ударање рекетом у сто, разбијање лоптица, гурање баријера, столица...
    Уколико лоптица са вашег терена падне у туђе поље, стрпљиво сачекајте да вам је врате, исто поступите и у ви у обрнутој ситуацији.

    У случају настале штете она ће бити надокнађена од стране починиоца.
    Саветујемо да све вредне ствари и документа носите са собом, а можете  их ствити и у персоналну касу. У противном не сносимо последице евентуалне штете.
    Заказивање или отказивање термина најавити најкасније 24 сата раније
    Купљена карта подразумева да ако немате сопствене рекете и лоптицу исте можете добити (уз ЛК), сва оштећења рекета или лома лоптице сте дужни да надокнадите.
    Као и при бављењу било којом спортском активношћу и овде се подразумева да сте обавили консултације са својим лекаром!!!!

 

СРЦ ''ПИОНИРСКИ ГРАД''