Летњи дневни камп

''СПОРТ +'' - летњи дневни камп

Програм се реализује по принципу полудневног кампа у оптималним условима, на бази реалних потреба деце, уз уважавање просторних, кадровских, финансијских и других услова. 
Деца која долазе имају организован превоз, исхрану, здравствену заштиту и што је најбитније, квалитетну, стручну, програмску екипу. 
Програм је намењен организованом доласку ученика београдских основних школа, првенствено на основу њихових интересовања за одговарајуће програмске садржаје. 
Концепција ДЕЧЈЕГ ЛЕТЊЕГ КАМПА ''СПОРТ + '' омогућава дневни капацитет од око 180 полазника (шест група). Програм обухвата дечаке и девојчице основношколског узраста(9 - 11година) и омогућава да сваки учесник, дневно, прође пет радионица + рекреативни садржаји по избору +културно забавне активности. 
Програм се реализује у периоду 20. јуни –30. јули у шест смена по 6 дана (понедељак - субота), у времену од 9 –15 часова . 

ДЕЧЈИ ЛЕТЊИ КАМП ''СПОРТ +'' ради са децом по следећим програмским целинама: 

 • спортске школе, (фудбал, кошарка, одбојка, хокеј на трави...)
 • едукативно - забавне креативне радионице,
 • спортско - рекреативни садржаји,
 • културно - забавне активности.


Шумовите падине Кошутњака, где је смештен СРЦ ''Пионирски град'' са својим објектима и теренима, пружа идеалне услове за реализацију наведених програма. Центар располаже са затвореним просторима за реализацију појединих програмских садржаја, али и адекватне просторе на отвореном. 
 

 • ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ – два терена за кошарку, један терен за одбојку, два терена за мали фудбал - рукомет (асфалтна подлога), два терена за мали фудбал са вештачком травом као подлогом, кружна атлетска стаза, трим стаза, травнати пропланци, забавна зона.
 • ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОРИ – балон са вештачком травом, три сале за сквош, амфитеатар сала - за програмске активности, филм и позориште, компјутерски кабинет, фитнес блок, спортска сала, универзална сала, простор за забавно - рекреативне активности, дискотека, клуб.


Динамика дана

Након организованог доласка у ДЕЧЈИ ЛЕТЊИ КАМП ''СПОРТ +'' сви ученици се укључују у групне активности, тј. спортске школе, креативне радионице. Сваку групу преузима стручни сарадник, педагог, који води спортску школу или радионицу, као и васпитачи, који су све време боравка у Центру, са својом групом деце. 
Рад у спортским школама, креативним радионицама се реализује по адекватном плану. Свако дете, у току дана, прође свих шест радионица, док у последњем сату боравка (од 14 - 15ч) деца упражњавају разне спортско - рекреативне садржаје по жељи (стони тенис, шах, бадминтон, пикадо, компјутере, софт тенис, хула хоп, висећа куглана, игру у балонима за скакање, стони фудбал, разне вежбе снаге, балансирања, учење познатих плесних кореографија, шетња, игра и др.). 
Један дан (од пет колико траје једна смена) се завршава културно - забавним активностима (филм, позоришна представа, дружење у дискотеци, прослава рођендана, спортским поселом и сл.)
Након четврте радионице, деца имају паузу за ужину и освежење као и краћи одмор. 


Последњи, пети, дан Кампа је предвиђен за спортска такмичења, турнире у свим областима које су деца упражњавала протекла четири дана, ''Игре без граница'', квиз. 
На пригодним дружењима ће демонстрирати све оно што су научили у креативним радионицама. 
Програм се завршава великом журком и дружењем у Дечиој дискотеци Пионирског града уз доделу диплома за постигнуте резултате на поменутим такмичењима. 
Адекватан програмски садржај, примењен кроз педагошко стручан рад, треба да створи атмосферу, у којој би деца открила и исказала индивидуалне способности. Деци треба подстаћи стваралачке могућности, али их упознати са неопходношћу тимског рада, осећаја припадности колективу. То треба постићи кроз позитивну и забавну атмосферу. И г р а је кључна реч у развоју детета као спортисте, уметника – човека и то је оно што ће деца у нашем Кампу радити. 

Као што је већ напоменуто, програм се реализује кроз радионице које се сваке године иновирају или се отварају нове. Ове (2009.) године је реализован шести по реду Камп ''Спорт +'' под покровитељством Скупштине града Београда и ево неких од садржаја који су у овом периоду реализовани: 

I СПОРТСКЕ ШКОЛЕ

1. Школа фудбала – фудбал је данас засигурно најпопуларнија спортска игра, која је у светским размерама постала велики бизнис. Фудбал карактерише веома велика динамика и напор. Развија смисао за колективну игру , успех и одговорност али дозвољава и индивидуалне врхунске способности. Утиче на развој брзине, одраза, рефлекса, координације, одлучности и опште мишићне снаге. 
У току петодневне школе фудбала, за интересне групе деце, радиће се на техници: ударци ногом, главом; примање лопте; дриблинг; одузимање лопте... Тактика - елементи индивидуалне и колективне тактике. 

2. Школа кошарке – велико интересовање деце за кошарку засигурно проистиче из традиционално великих успеха наше репрензетације као и велике популарности и цењеносрти наших кошаркаша у светским размерама. 
Све одлике и карактеристике које важе за све колективне спортове важе и у кошарци. Деци се пружа прилика да се упознају са основама технике , науче основна правила и направе можда прве кораке на свом путу ка досезању својих идола. 
Претпоставља се да ће интересовање за кошарку бити повећано и због чињенице да се Евроско првенство ове године одржава код нас. 

II ЕДУКАТИВНО - ЗАБАВНО - КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

1. Еколошко – природњачка радионица – екологија, лековито биље, правилна исхрана микро еко систем Пионирског града... Познато је колико се данас у свету води кампања и акција везаних за заштиту животне средине и животне угрожености планете на којој живимо. 
2. Забавно - спортско–рекреативна радионица –подручје са мешавином елементарних игара, плеса, спорта, забаве уз обавезно такмичарско надметање. Наравно у играма учествују сви. Ове игре развијају колективни дух али не искључују индивидуалност. Осећај победе и пораза – кроз више игара где сте једном победник једном губитник емоције се преплићу, што је слично ситуацијама које их очекују у њиховом будућем животу. 

3. ''Компјутерска почетница'' – савладавање основних програма и рада на рачунару. Кроз учење и игру на компјутеру деца ће стицати и знања о здравом начину живота, правилној исхрани и сл. Анализе показују да веома мало деце поседује компјутере а да је слична ситуација и са њиховим школама. 

III СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
(за рекреацију и забаву)

 • стони тенис
 • шах
 • пикадо
 • спортске игре (баскет, одбојка, мали фудбал)
 • шетња
 • ''упознајмо нови спорт – SQUASH''
 • истражимо и заштитимо природу у Пионирском градуIV КУЛТУРНО - ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ – филмске пројекције, позоришне представе, дискотека, спортска посела, друштвене игре, квиз, прославе рођендана и сл. 

Реализатори 

Због комплексности и квалитета који се програмско - концепцијски захтева у реализацији учествују, поред стручних сарадника СРЦ ''Пионирски град'', и стручни сарадници за рад са децом и то: тренери за сваку спортску школу, педагози за креативне радионице, организатори, васпитачи, аниматори. Пре реализације кампа обавља се адекватна инструктажа како тренера тако и васпитача у циљу што боље искористивости програма за што позитивнији утицај на здрави развој детета. Тренери , аниматори – ''срце и душа'' Кампа се зато бирају лично, и иза њих мора да стоји искуство у раду са децом али првенствено морају да воле рад са децом. 
У тиму на кампу су и лекар, као и пратеће особље одговарајућих служби, од техничког, до особља задуженог за хигијену простора предвиђених за реализацију програма као и особље обезбеђења кампа. 
На дневном нивоу, за квалитетан, добро организован рад то би изледало овако : Директор кампа, 2 организатора, 6 стручних сарадника - рад у спортским школама и креативним радионицама, 6 васпитача, 2 водитеља - аниматора, 1 здраствени радник, 2 техничара, 2 радника техничког одржавања, 2 радника за хигијену, 2 радника обезбеђња.