Дневни боравци

Дневни боравак – намењен млађем школском узрасту са доминантном спортско рекреативном цртом којој се придодаје природњачка активност, уско везана за природни амбијент и окружење у коме деца бораве, као и неки од видова забаве – дискотека, филм ... 

За ученике од I до IV разреда садржи: 
Спортско – рекреативне активности: елементи народног вишебоја ( скок у даљ из места, надвлачење конопца, трчање , , Тражимо најбрже оделење'' - за ученике I и II разреда и Турнир између четири ватре за III и IV разреда. 

Природњачке активности у оквиру којих ће се ученици упознати са биљним и животињским светом и процесима у природи.
Културно - забавне активности

Позоришна представа
Филм
Дискотека