Колажни програми

Овим програмима, намењеним деци млађег школског узраста обрађују се теме из редовног школског програма или су надградња истих. 
Реализација је у виду полудневног боравка. 
Програми се реализују у три циклуса. 

Јесењи циклус – има за циљ да се деца упознају са природом у јесен, могућностима за природњачким активностима у градској средини. Саставни део програма су истраживачке игре у области природних наука, спортско – рекреативне активности и забавни програм. 

Зимски циклус – кроз игру деца стичу и проширују већ стечена знања у школи из различитих подручја. Деци се пружа могућност да учествују у више активности – РАДИОНИЦА (занимљива биологија и екологија; литерарна; музичка; компјутерска; ...) а сви заједно у спортско рекреативним програмима на отвореном простору (природа, спортски терени) као и уз дискотеку и филмски програм. 

Пролећни циклус – овај циклус је такмичарског карактера, конципиран за више школа у исто време. Одељенске заједнице истог узраста надмећу се у неколико активности и уз забаву се доказују (показују знања). Програм се реализује у најмање три сегмента групног рада: друштвене игре, природњачке активности и спортско рекреативне активности. Након тога сви учествују у ''еколошкој оријентацији'', а у случају кише на спортском поселу.