Спортско-рекреативни програм

СПОРТСКИ ДАН, МФС деце

Спортски дан и мерење физичких способности намењени су основношколској популацији у чијој реализацији се користи читав низ облика различитих по садржају, методологији рада, организацији и крајњем циљу. Садржајно се ови облици програма могу сврстати у четри ужа подручја: спортско - рекреативне, спортско - такмичарске, спортско - ревијалне, и едукативне активности. Свака од наведених активности добија суштинско обележје спортске активности тек на основу садржаја рада и начина на који се оне реализују.
У свом изворном облику, Спортски дан, се реализује у спортској зони са могућношћу учешћа деце на различитим спортско - рекреативним садржајима. Програм се може реализовати и по захтеву и потреби саме школе. У основи нуде се две концепције Спортског дана базиране на узрасту: Спортски дан за старији узраст (V - VIII раз.) код кога доминирају спортске игре и Спортски дан за млађи узраст (I - IV раз.) где је приоритет дечија игра (штафетне, традиционалне, теренске, ...)

Спортски – дан од I до IV разреда

  • Елементарне игре
  • Орјентационо кретање
  • Пешачке туре
  • Међуодељенска такмичења у елементарним, штафетним, традиционалним и спортским играма
  • Рекреација по избору: игра у забавној зони, ластиш, бадминтон, вијаче, софт тенис


Спортски дан од V до VIII разреда

  • Спортске игре
  • Крос
  • Орјентација
  • Међуодељенска спортска такмичења : кошарка, рукомет, фудбал, одбојка
  • Рекреација по избору: фризби, бадминтон, скејт, ролшуе ...МФС - мерење физичких способности – све основне школе у Београду спроводе обавезно МФС ученика свих узраста. Центар, поседује идеалне услове и опрему за МФС, те је у могућности да свим школама које немају материјално – техничке услове помаже у реализацији ових мерења као и да обави анализу постигнутих резултата.

СПОРТСКА И РЕВИЈАЛНА ТАКМИЧЕЊА

Спортска такмичења представљају веома значајан програмски сегмент, битан за развој и напредак млађих категорија такмичара.
На теренима Центра могу се организовати лигашка такмичења, турнири, сусрети одређених асоцијација, на општинском и градском нивоу.
Пригодне промотивне утакмице, утакмице јавних личности, познатих спортиста са децом и сл. Те утакмице су углавном хуманитарног карактера.
Организација такмичења изискује успостављање сарадње са савезима, асоцијацијама и другим корисницима на шта је Центар увек спреман.

СПОРТСКО ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Представљени су садржајима, кроз који се најмлађи упознају са појединим спортовима – начинима тренирања, када почети, шта изабрати, о штетности узимања недозвољених стимулативних средстава, исхрани спортиста и друге теме. Основни облици за реализацију су предавања, трибине, семинари...
Посебан облик спортско – едукативног програма је спортска школа, која се може реализовати у току летњих и зимских кампова – за поједине спортове (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, оријентиринг, борилачки спортови и др.)