Зимски дневни камп

''МУЛТИРЕКРЕАСПОРТ +'' - зимски дневни камп

СРЦ ''ПИОНИРСКИ ГРАД'' за зимски распуст припрема и реализује Дечји зимски камп ''Мултирекреаспорт +'' који је намењен деци београдских основних школа, узраста 9 - 10 година а са циљем да се деци понуди организовано и усмерено активно упражњавање њиховог слободног времена за време зимског распуста. 
Ради се о узрасту деце који је изузетно хиперактиван а још увек недовољно самосталан за индивидуалне, без пратње одраслих, одласке на неке активности у спортским центрима које се деци нуде. Због тога долази до неопходне потребе за програмима које је и СРЦ ''Пионирски град'' у форми Дневног кампа реализовао баш за овај узраст. На Камп деца долазе организовано, уз пратњу њима познатог васпитача, на добро припремљене и садржајно избалансиране радионице са првенственим циљем да се добро забаве, друже, социјализују и готово, за децу, неприметно упију нова знања и савладају одређене вештине. 

Камп ''Мултирекреаспорт +'' се реализује у време ђачког зимског распуста. Смене трају по три дана, и у свакој смени је четири до пет група са по 30 ученика. 
По дневном распореду који је припремљен за сваку групу у све четири смене деца знају када имају коју од радионица, када је ужина, када су слободне активности а када такмичења. 
УСЛОВИ: услови за реализацију кампа ''МУЛТИРЕКРЕАСПОРТ +'' су више него идеални. На Кампу је акценат на спортско рекреативним садржајима, забавно рекреативним активностима које се преплићу са две релаксирајуће активности – компјутерима и еколошко природњачком радионицом. 
Свака активност има свој простор и програм се несметано реализује независио од временских услова. Користе се:

 • компјутерска учионица
 • простор бифеа - клуба за природњачко - еколошку радионицу
 • дискотека за забавно - рекреативну радионицу
 • ''балон'' за фудбалску радионицу
 • фитнес блок за корективну гимнастику


Након последње радионице деца имају време предвиђено за слободне активности када су ангажована и баве се активностима по свом избору. 
У простору дискотеке деца радо играју софт тенис, висећу куглану, пилатес вежбе са лоптом, на струњачама, врте обруч, ... 
У холу доњег нивоа су мете за пикадо, 
У клубу шах, 
Централни хол са девет столова за стони тенис је радо посећен, 
У великој сали деца играју бадминтон. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У четири смене је укупно 16 - 20 група ученика београдских основних школа и којима морамо придодати и ученике које могу доћи индивидуално (јер су чули за камп – никога не одбити, и сви се могу одлично уклопити у групе) тако да се укупан број деце на кампу, дневно креће око120 - 150 ученика што је за 12 дана распуста око 1500 ђака. 

Програмски садржај на кампу
Програм на кампу се реализује кроз креативне радионице, слободне активности. 
Без обзира на Радионицу, њен садржај, кључна реч је ИГРА а садржаји се преносе кроз позитивну и забавну атмосферу. 

У раду са децом се користе само проверене и у пракси потврђене методе. 

ФУДБАЛСКА РАДИОНИЦА

У оквиру фудбалске радионице, сходно карактеру и циљу кампа, највећи акценат је стављен на фудбалску игру. 
Такође се ради на развоју физичких и техничких способности потребних за успешнију и садржајнију игру. 
Сваки појединачни час је подељен у три целине. 
У првом, уводном делу часа, ради се загревање, вежбе обликовања, вежбе истезања и аеробно трчање ниског интензитета. 

У основном, главном делу часа обрађује се по један елемент фудбалске технике са лоптом. У раду се користи двадесет пет лопти, четрдесет чуњева и двадесет маркер - дресова. 
У завршном делу часа, организује се игра на два гола, где деца добијају прилику да примене ново научене технике и технике којима већ 
владају. 
У оквиру игре, екипе се деле на дечаке и девојчице, чије би се екипе појачавале са најбољим дечацима. На тај начин екипе су равноправне. 
Посебно треба нагласити велику заинтересованост за фудбал код девојчица. 
Ради се и на развоју физичких способности:

 • брзине
 • флексибилности
 • координације
 • агилности


Од елемената технике обрађују се:

 • ударац по лопти унутрашњим делом стопала из места
 • ударац по лопти унутрашним делом стопала у кретању
 • ударац средином хрбта стопала из места
 • ударац средином хрбта стопала у кретању
 • додавање унутрашњим делом стопала


Сам час фудбала изводи се у балон сали са вештачком травом и грејањем. Такав амбијент позитивно утиче на мотивацију деце која се са максималном пажном укључују у активност. 


КОМПЈУТЕРСКА ПОЧЕТНИЦА

У оквиру компјутерске радионице реализује се програм у коме се деца упознају са радом у WINDOWS окружењу, 
 

 1. WORD рад на програмима за израду и обраду текста,
 2. PAINT програму за цртање
 3. WINDOWS И МУЛТИМЕДИЈА , копирање музичких компакт дискова и дигиталних фотографија на хард диск.


ПРИРОДЊАЧКО - ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Концепција ове радионице је да деца кроз интересантне садржаје путем контакта са свежим експонатима, обиље слајдова, такмичења, као и кроз разговор прошире своја знања и искуства везана за природу и човеково место у њој. 
Теме активности су у исто време усмерене ка развијању интересовања код младих, колективног духа и сарадње. 

Здрава храна

Брзина и начин живота, као и општи економски тренутак дају негативне ефекте у многим сферама свакодневне егзистенције и дешавања у породици. Једна од есенцијалних хе начин исхране. Имајући у виду њен значај намеће се потреба и обавеза темељног рада пре свега са младима како на усвајању потребних знања, тако и на формирању свести и навика о правилној исхрани. 
Конципирана намером да децу боље упозна са здравим начином исхране, овај тематски садржај се реализује путем непосредног контакта са свежим воћем и поврћем, разним јестивим семењем (бадем, лешник, сунцокретово семе и др.), разним сувим воћем као и зачинима. Деца стичу многа корисна знања неопходна за правилну свакодневну исхрану. Облик, боја, мирис и укус презентованог омогућују и такмичење у препознавању како би доживљаји и нова сазнања била што упечатљивија. 

Ми и наши преци

Праћење људске врсте од њеног настанка до савременог човека, свакодневна борба за опстанак, стављање природе под своју контролу као и општи развој људске цивилизације, основна су тема ове активности. Богато илустрована слајдовима који документују научна сазнања о првим људима, са приказима њиховог начина живота, археолошким открићима као доказима материјалне културе са акцентом стављеним на уметност, ова активност помаже развоју (наравно у оној мери колико је то примерено узрасту) научног начина размишљања код младих. Саму активност прати мало такмичење у познавању изрека везаних за људе и животиње. 

''еко квиз'' 

Koлажни квиз сачињен од тридесетак питања из различитих области. Поред препознавања ''рекордера''  у биљном и животињском свету, ученици одговарају и на питања везана за чоколаду, кока - колу, кафу и сл. , са посебним акцентом на еколошке проблеме како локалних заједница тако и наше Планете. 
У оквиру квиза су присутни ребуси, загонетке и пословице о биљкама и животињама које ученици треба да реше.

ЗАБАВНО – РЕКРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Игра је врло важна у животу сваког детета и оно јој се у потпуности предаје, активирајући све своје умне и физичке снаге. Ово је једна таква радионица, где се деца несметано и слободно исказују у опуштеној, а ипак такмичарској атмосфери. Едукативна, забавна, спортско – рекреативна радионица, са пуно различитих елемената у комбинацији са веселом, атрактивном музиком подстиче децу на активност (као и њихове наставнике). 

На почетку сваког часа је загревање. Кореографију, уз коју раде загревање, науче на првом часу. Музика и елементи су допадљиви, тако да их деца врло лако памте и прихватају. 

Да би игре имале прави такмичарски карактер, група се првог дана дели у две екипе. На паноу се исписују имена екипа, где се наредна три дана бележе освојени поени. Задњег часа се сумирају резултати. Сваки освојен поен бива пропраћен веселом дечјом вриском. 

Игре су такве да утичу на побољшање брзине, спретности и окретности. Утичу и подстичу на развој спортског, колективног духа, толерантности, наравно, и жељом за истицањем, али у оквиру и за потребе екипе, што развија код деце осећај припадности. 

Игре се могу користити на часовима физичког васпитања, на одморима, на рекреативној настави и увек када има времена, простора и жеље за игром. 

ТАКМИЧЕЊА

Трeћег дана на кампу су радионице временски нешто краће као би било времена за такмичења. 
Након редовних радионица, организује се међушколско такмичење. Жребањем се одређују парови. 
 

 • У оквиру забавно –рекреативне радионице организује се такмичење ''Буди најбољи'. По две школе се такмиче у три нове игре и на основу остварених резултата се одређује пласман школа.
 • У оквиру екологије организован је брзи квиз поређења.
 • Турнир у малом фудбалу


Групне и појединачне дипломе (за посебне резултате) додељују се на завршној дискотеци. 

ПРЕВОЗ ДЕЦЕ

Један од битних фактора за успешну реализацију Кампа је и обезбеђен, организован, бесплатан превоз деце од школа до Пионирског града. 
Сарадња са Градским превозником је добра што омогућава реализацију програма без кашњења и померања активности.