Kamp Sport Plus 2010

NAJAKTUELNIJE!

SRC ''PIONIRSKI GRAD'' pod pokrovitenjstvom Skupštine Grada – Sekretarijat za sport i omladinu po sedmi put organizuje Dečji letnji kamp ''SPORT +''.
Kamp je namenjen deci uzrasta 9-10 godina, populaciji koja ima najviše problema da adekvatno i aktivno koristi svoje slobodno vreme. Mlađi od njih imaju brigu i nadzor roditelja, stariji su samostali a uzrast 9-10 je zapostavljen.

fudbalska_radionica_38_20100803_2042926055Sadržaji koji se nude u Kampu ''SPORT +'' su u funkciji skladnog i svestranog razvoja mlade ličnosti deteta, uz savremeni pristup i interpretaciju, koja odgovara savremenom detetu.
Osnovno programsko polazište je težnja da se dopre do svakog deteta. Cilj je da ga pokrenemo kako bi im sport, fizička aktivnost, bila zabava, sastavni, zdravi, deo njihovih života.
Svako mora imati šansu, dečaci i devojčice, da pokuša – svako mora biti u timu – svako neka oponaša svog idola - rezerve ne postoje.
I g r a je ključna reč u razvoju deteta kao sportiste, umetnika – čoveka i to je ono što će deca u našem Kampu raditi.

DEČJI LETNJI KAMP ''SPORT +'' će raditi sa decom po sledećim programskim celinama (radionicama) :
- Fudbalska radionica
- Ekološka radionica
- Zabavno - rekreativna radionica
- Košarkaška radionica
- Odbojkaška radionica

- – slobodne aktivnosti -sportsko-rekreativni sadržaji, kompjuteri...
- zabavne aktivnost

1. fudbalska radionica – fudbal je danas zasigurno najpopularnija sportska igra, koja je u svetskim razmerama postala veliki biznis.Fudbal karakteriše veoma velika dinamika i napor. Razvija smisao za kolektivnu igru , uspeh i odgovornost ali dozvoljava i individualne vrhunske sposobnosti. Utiče na razvoj brzine, odraza, refleksa, koordinacije, odlučnosti i opšte mišićne snage.
U toku petodnevne škole fudbala, za interesne grupe dece, radiće se na tehnici: udarci nogom, glavom; primanje lopte; dribling; oduzimanje lopte...Taktika- elementi individualne i kolektivne taktike.
2. Košarkaška radionica –košarka je jedan od najpopularnijih sportova kod nas, deca rado prihvataju aktivnosti u ovoj radionici. Savladavanje osnovnih košarkaških stavova i elemenata tehnike sa loptom unapređuju koordinaciju pokreta i manipulativne sposobnosti deteta.
3. Ekološko – prirodnjačka radionica – ekologija, opasnosti u prirodi, životinje u našoj kući, mikro eko sistem Pionirskog grada...Poznato je koliko se danas u svetu vodi kampanja i akcija vezanih za zaštitu životne sredine i životne ugroženosti planete na kojoj živimo.

4. Zabavno-sportsko–rekreativna radionica –područje sa mešavinom elementarnih igara, plesa, sporta, zabave uz obavezno takmičarsko nadmetanje. Naravno u igrama učestvuju svi. Ove igre razvijaju kolektivni duh ali ne isključuju individualnost. Osećaj pobede i poraza – kroz više igara gde ste jednom pobednik jednom gubitnik emocije se prepliću, što je slično situacijama koje ih očekuju u njihovom budućem životu.

5. odbojkaška radionica – ovaj naš izuzetno trofejni sport je rado prihvaćen od strane dece. Podjednako podoban za dečake i devojčice koji će se verovatno po prvi put upoznati sa odbojkom i osnovnim elementima tehnike ovoga sporta.

SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI
(za rekreaciju i zabavu od 14-15 č)
- stoni tenis
- šah
- pikado
- baloni za skakanje, provlačenje....
- šetnja
- soft tenis, vijače, obruči, stoni fudbal, pilates lopte.......
- istražimo i zaštitimo prirodu u Pionirskom gradu
- kompjuter
-
PETI DAN
Poslednji dan Kampa je predviđen za sportska takmičenja, turnire u svim oblastima koje su deca upražnjavala protekla četri dana, ''Igre bez granica'', ekološki kviz.
Na prigodnim druženjima će demonstrirati sve ono što su naučili u kreativnim radionicama.
Program se završava velikom žurkom, druženjem i dodelom diploma u Dečioj diskoteci Pionirskog grada.

Program se realizuje po principu poludnevnog kampa u optimalnim uslovima, na bazi realnih potreba dece, uz uvažavanje prostornih, kadrovskih, finansijskih i drugih uslova.
Deca koja dolaze imaju organizovan prevoz, ishranu, zdravstvenu zaštitu i što je najbitnije, kvalitetnu, stručnu, programsku ekipu i sve to potpuno besplatno.
Planira se dolazak oko 30 škola sa teritorije Grada. Na našem Kampu deca iz škola sa raznih područja Beograda treba da se upoznaju, druže ali i da iskažu pozitivan rivalitet u međusobnim nadmetanjima.
KAMP će se realizovati u periodu 21. juni –30. juli 2010. godine godine u šest smena po 5 dana (ponedeljak-petak), u vremenu od 9 –15 časova .U svakoj smeni je šest grupa sa po 25 učenika tj. 150 polaznika u smeni, što je za 30 radnih dana oko 4500 dece.

Centar raspolaže sa zatvorenim prostorima za realizaciju pojedinih programskih sadržaja, ali i adekvatne prostore na otvorenom.
• OTVORENI TERENI – dva terena za košarku, jedan teren za odbojku, tri terena za mali fodbal-rukomet, dvaterena sa veštačkom travom za mali fudbal,.
• ZATVORENI PROSTORI – balon sa veštačkom travom, amfiteatar sala- za programske aktivnosti, film i pozorište, kompjuterski kabinet, fitnes kabinet, kabinet za više različitih radionica (gluma, crtanje, ekologija i sl) prostor za zabavno-rekreativne aktivnosti, mala sala za korektivnu gimnastiku, sportska stonoteniska sala(10 stolova) diskoteka, klub.
BEZ OBZIRA NA VREMENSKE PRILIKE(KIŠA I SL.) OBJEKAT PRUŽA MOGUĆNOST REALIZACIJE PREDVIĐENH PROGRAMSKIH SADRŽAJA KAMPA.
Redovna fizička aktivnost je navika koja se lako formira u detinjstvu, a mnogo teže ili nikako u kasnijem životu.

ZATO: DRUŽIMO SE!!!!!!!

BEOGRAD, juni.2010. SRC ''Pionirski grad''