Letnji dnevni kamp

''SPORT +'' - letnji dnevni kamp

Program se realizuje po principu poludnevnog kampa u optimalnim uslovima, na bazi realnih potreba dece, uz uvažavanje prostornih, kadrovskih, finansijskih i drugih uslova. 
Deca koja dolaze imaju organizovan prevoz, ishranu, zdravstvenu zaštitu i što je najbitnije, kvalitetnu, stručnu, programsku ekipu. 
Program je namenjen organizovanom dolasku učenika beogradskih osnovnih škola, prvenstveno na osnovu njihovih interesovanja za odgovarajuće programske sadržaje. 
Koncepcija DEČJEG LETNJEG KAMPA ''SPORT + '' omogućava dnevni kapacitet od oko 180 polaznika (šest grupa). Program obuhvata dečake i devojčice osnovnoškolskog uzrasta(9 - 11godina) i omogućava da svaki učesnik, dnevno, prođe pet radionica + rekreativni sadržaji po izboru +kulturno zabavne aktivnosti. 
Program se realizuje u periodu 20. juni –30. juli u šest smena po 6 dana (ponedeljak - subota), u vremenu od 9 –15 časova . 

DEČJI LETNJI KAMP ''SPORT +'' radi sa decom po sledećim programskim celinama: 

 • sportske škole, (fudbal, košarka, odbojka, hokej na travi...)
 • edukativno - zabavne kreativne radionice,
 • sportsko - rekreativni sadržaji,
 • kulturno - zabavne aktivnosti.


Šumovite padine Košutnjaka, gde je smešten SRC ''Pionirski grad'' sa svojim objektima i terenima, pruža idealne uslove za realizaciju navedenih programa. Centar raspolaže sa zatvorenim prostorima za realizaciju pojedinih programskih sadržaja, ali i adekvatne prostore na otvorenom. 
 

 • OTVORENI TERENI – dva terena za košarku, jedan teren za odbojku, dva terena za mali fudbal - rukomet (asfaltna podloga), dva terena za mali fudbal sa veštačkom travom kao podlogom, kružna atletska staza, trim staza, travnati proplanci, zabavna zona.
 • ZATVORENI PROSTORI – balon sa veštačkom travom, tri sale za skvoš, amfiteatar sala - za programske aktivnosti, film i pozorište, kompjuterski kabinet, fitnes blok, sportska sala, univerzalna sala, prostor za zabavno - rekreativne aktivnosti, diskoteka, klub.


Dinamika dana

Nakon organizovanog dolaska u DEČJI LETNJI KAMP ''SPORT +'' svi učenici se uključuju u grupne aktivnosti, tj. sportske škole, kreativne radionice. Svaku grupu preuzima stručni saradnik, pedagog, koji vodi sportsku školu ili radionicu, kao i vaspitači, koji su sve vreme boravka u Centru, sa svojom grupom dece. 
Rad u sportskim školama, kreativnim radionicama se realizuje po adekvatnom planu. Svako dete, u toku dana, prođe svih šest radionica, dok u poslednjem satu boravka (od 14 - 15č) deca upražnjavaju razne sportsko - rekreativne sadržaje po želji (stoni tenis, šah, badminton, pikado, kompjutere, soft tenis, hula hop, viseća kuglana, igru u balonima za skakanje, stoni fudbal, razne vežbe snage, balansiranja, učenje poznatih plesnih koreografija, šetnja, igra i dr.). 
Jedan dan (od pet koliko traje jedna smena) se završava kulturno - zabavnim aktivnostima (film, pozorišna predstava, druženje u diskoteci, proslava rođendana, sportskim poselom i sl.)
Nakon četvrte radionice, deca imaju pauzu za užinu i osveženje kao i kraći odmor. 


Poslednji, peti, dan Kampa je predviđen za sportska takmičenja, turnire u svim oblastima koje su deca upražnjavala protekla četiri dana, ''Igre bez granica'', kviz. 
Na prigodnim druženjima će demonstrirati sve ono što su naučili u kreativnim radionicama. 
Program se završava velikom žurkom i druženjem u Dečioj diskoteci Pionirskog grada uz dodelu diploma za postignute rezultate na pomenutim takmičenjima. 
Adekvatan programski sadržaj, primenjen kroz pedagoško stručan rad, treba da stvori atmosferu, u kojoj bi deca otkrila i iskazala individualne sposobnosti. Deci treba podstaći stvaralačke mogućnosti, ali ih upoznati sa neophodnošću timskog rada, osećaja pripadnosti kolektivu. To treba postići kroz pozitivnu i zabavnu atmosferu. I g r a je ključna reč u razvoju deteta kao sportiste, umetnika – čoveka i to je ono što će deca u našem Kampu raditi. 

Kao što je već napomenuto, program se realizuje kroz radionice koje se svake godine inoviraju ili se otvaraju nove. Ove (2009.) godine je realizovan šesti po redu Kamp ''Sport +'' pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda i evo nekih od sadržaja koji su u ovom periodu realizovani: 

I SPORTSKE ŠKOLE

1. Škola fudbala – fudbal je danas zasigurno najpopularnija sportska igra, koja je u svetskim razmerama postala veliki biznis. Fudbal karakteriše veoma velika dinamika i napor. Razvija smisao za kolektivnu igru , uspeh i odgovornost ali dozvoljava i individualne vrhunske sposobnosti. Utiče na razvoj brzine, odraza, refleksa, koordinacije, odlučnosti i opšte mišićne snage. 
U toku petodnevne škole fudbala, za interesne grupe dece, radiće se na tehnici: udarci nogom, glavom; primanje lopte; dribling; oduzimanje lopte... Taktika - elementi individualne i kolektivne taktike. 

2. Škola košarke – veliko interesovanje dece za košarku zasigurno proističe iz tradicionalno velikih uspeha naše reprenzetacije kao i velike popularnosti i cenjenosrti naših košarkaša u svetskim razmerama. 
Sve odlike i karakteristike koje važe za sve kolektivne sportove važe i u košarci. Deci se pruža prilika da se upoznaju sa osnovama tehnike , nauče osnovna pravila i naprave možda prve korake na svom putu ka dosezanju svojih idola. 
Pretpostavlja se da će interesovanje za košarku biti povećano i zbog činjenice da se Evrosko prvenstvo ove godine održava kod nas. 

II EDUKATIVNO - ZABAVNO - KREATIVNE RADIONICE

1. Ekološko – prirodnjačka radionica – ekologija, lekovito bilje, pravilna ishrana mikro eko sistem Pionirskog grada... Poznato je koliko se danas u svetu vodi kampanja i akcija vezanih za zaštitu životne sredine i životne ugroženosti planete na kojoj živimo. 
2. Zabavno - sportsko–rekreativna radionica –područje sa mešavinom elementarnih igara, plesa, sporta, zabave uz obavezno takmičarsko nadmetanje. Naravno u igrama učestvuju svi. Ove igre razvijaju kolektivni duh ali ne isključuju individualnost. Osećaj pobede i poraza – kroz više igara gde ste jednom pobednik jednom gubitnik emocije se prepliću, što je slično situacijama koje ih očekuju u njihovom budućem životu. 

3. ''Kompjuterska početnica'' – savladavanje osnovnih programa i rada na računaru. Kroz učenje i igru na kompjuteru deca će sticati i znanja o zdravom načinu života, pravilnoj ishrani i sl. Analize pokazuju da veoma malo dece poseduje kompjutere a da je slična situacija i sa njihovim školama. 

III SPORTSKO - REKREATIVNI SADRŽAJI
(za rekreaciju i zabavu)

 • stoni tenis
 • šah
 • pikado
 • sportske igre (basket, odbojka, mali fudbal)
 • šetnja
 • ''upoznajmo novi sport – SQUASH''
 • istražimo i zaštitimo prirodu u Pionirskom graduIV KULTURNO - ZABAVNE AKTIVNOSTI – filmske projekcije, pozorišne predstave, diskoteka, sportska posela, društvene igre, kviz, proslave rođendana i sl. 

Realizatori 

Zbog kompleksnosti i kvaliteta koji se programsko - koncepcijski zahteva u realizaciji učestvuju, pored stručnih saradnika SRC ''Pionirski grad'', i stručni saradnici za rad sa decom i to: treneri za svaku sportsku školu, pedagozi za kreativne radionice, organizatori, vaspitači, animatori. Pre realizacije kampa obavlja se adekvatna instruktaža kako trenera tako i vaspitača u cilju što bolje iskoristivosti programa za što pozitivniji uticaj na zdravi razvoj deteta. Treneri , animatori – ''srce i duša'' Kampa se zato biraju lično, i iza njih mora da stoji iskustvo u radu sa decom ali prvenstveno moraju da vole rad sa decom. 
U timu na kampu su i lekar, kao i prateće osoblje odgovarajućih službi, od tehničkog, do osoblja zaduženog za higijenu prostora predviđenih za realizaciju programa kao i osoblje obezbeđenja kampa. 
Na dnevnom nivou, za kvalitetan, dobro organizovan rad to bi izledalo ovako : Direktor kampa, 2 organizatora, 6 stručnih saradnika - rad u sportskim školama i kreativnim radionicama, 6 vaspitača, 2 voditelja - animatora, 1 zdrastveni radnik, 2 tehničara, 2 radnika tehničkog održavanja, 2 radnika za higijenu, 2 radnika obezbeđnja.