Kolažni programi

Ovim programima, namenjenim deci mlađeg školskog uzrasta obrađuju se teme iz redovnog školskog programa ili su nadgradnja istih. 
Realizacija je u vidu poludnevnog boravka. 
Programi se realizuju u tri ciklusa. 

Jesenji ciklus – ima za cilj da se deca upoznaju sa prirodom u jesen, mogućnostima za prirodnjačkim aktivnostima u gradskoj sredini. Sastavni deo programa su istraživačke igre u oblasti prirodnih nauka, sportsko – rekreativne aktivnosti i zabavni program. 

Zimski ciklus – kroz igru deca stiču i proširuju već stečena znanja u školi iz različitih područja. Deci se pruža mogućnost da učestvuju u više aktivnosti – RADIONICA (zanimljiva biologija i ekologija; literarna; muzička; kompjuterska; ...) a svi zajedno u sportsko rekreativnim programima na otvorenom prostoru (priroda, sportski tereni) kao i uz diskoteku i filmski program. 

Prolećni ciklus – ovaj ciklus je takmičarskog karaktera, koncipiran za više škola u isto vreme. Odeljenske zajednice istog uzrasta nadmeću se u nekoliko aktivnosti i uz zabavu se dokazuju (pokazuju znanja). Program se realizuje u najmanje tri segmenta grupnog rada: društvene igre, prirodnjačke aktivnosti i sportsko rekreativne aktivnosti. Nakon toga svi učestvuju u ''ekološkoj orijentaciji'', a u slučaju kiše na sportskom poselu.