Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti u "PDF" obliku.

Dokument broj 1.  Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije
Dokument broj 2. Konkursna Dokumentacija - Javna nabavka električne energije Pionirski Grad 

Link ka sajtu javne nabavke: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=934446