Dnevni boravci

Dnevni boravci

28. jun 2016.

Dnevni boravak – namenjen mlađem školskom uzrastu sa dominantnom sportsko rekreativnom crtom kojoj se pridodaje prirodnjačka aktivnost, usko vezana za prirodni ambijent i okruženje u kome deca borave, više

Kontakt

Kontakt

07. jun 2016.

  TELEFONI CENTRA CENTRALA T: 011/7542-094 F: 011/7542-093 e-mail: pionirskigrad@beotel.net DIREKTOR, Ljubomir Jovanović KOORDINATOR CENTRA, Slobodan Stanimirović Tel. 011 više