Kolažni programi

Kolažni programi

30. novembar -0001.

Ovim programima, namenjenim deci mlađeg školskog uzrasta obrađuju se teme iz redovnog školskog programa ili su nadgradnja istih.  Realizacija je u vidu poludnevnog boravka.  Programi se realizuju više

Moj prvi izlazak iz škole

Moj prvi izlazak iz škole

07. jun 2016.

U vreme Dečje nedelje, prigodan kolažni program namenjen đacima prvacima, zamišljen kao njihov prvi kolektivni izlazak iz škole u Ustanovu sa kojom će se družiti narednih osam godina kroz razne vanastavne više

Sportsko-rekreativni program

Sportsko-rekreativni program

06. jun 2016.

SPORTSKI DAN, MFS dece Sportski dan i merenje fizičkih sposobnosti namenjeni su osnovnoškolskoj populaciji u čijoj realizaciji se koristi čitav niz oblika različitih po sadržaju, metodologiji rada, organizaciji više

Istorija pionirskog grada

Istorija pionirskog grada

06. jun 2016.

ISTORIJA Još u 19 veku na padinama Košutnjaka je postojao sanatorijum za decu u koji su dolazili radi oporavka i poboljšanja njihovog opšteg zdravlja. U to vreme daleko od grada, sa gustom šumom, i efektom više

Brifing Srbije

Brifing Srbije

06. jun 2016.

Osnovni podaci Republika Srbija je demokratska država svih građana koji žive na njenoj teritoriji. Njena istorija i dostignuća čine je sastavnim delom savremene civilizacije i međunarodne zajednice. U više

Programi

Programi

04. jun 2016.

Programi SRC - a ''PIONIRSKI GRAD'' imaju za cilj da zadovolje narasle potrebe današnjeg deteta u oblasti sporta i rekreacije, nadgradnje školskog programa a naravno i njihovog slobodnog vremena. više