Kampovi

Jedan od osnovnih problema dece je kako sadržajno ispuniti slobodno vreme. Dugogodišnje iskustvo u radu sa najmlađima, kroz mnoštvo sportsko - rekreativnih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih programa, daju nam za pravo da ponudimo jedan izuzetan program, namenjen deci , po principu dnevnog kampa. 

Naš zadatak je jednostavan. Želimo da svakom detetu damo mogućnost da dopre do svog najvišeg stepena ovladavanja izbornom aktivnošću, na svom putu od znatiželjnika do budućeg dobrog poznavaoca. 

Redovna fizička aktivnost je navika koja se lako formira u detinjstvu, a mnogo teže ili nikako u kasnijem životu. 
Za razliku od sportskih klubova, sportskih centara . . koji u svoje redove primaju samo izuzetne za odgovarajuću aktivnost, kod nas je svako dete ''ZVEZDA''. Mi ukidamo stresne situacije u kojima se deca obeshrabruju - da li će poslednji biti izabrani u tim ili čak sedeti na klupi uz kritike odraslih i druge dece da ne poseduju veštine podjednake ostaloj deci. Takve stresne situacije i negativna iskustva su ključni u stvaranju negativnog pristupa za bavljenje nekom sportsko – rekreativnom aktivnošću. Deca gube samopouzdanje i često fizičke aktivnosti prestaju da budu njihova životna navika, što opet nosi kompleksne reprekusije - deformiteti, gojaznost, agresivnost, kriminogeno ponašanje, sklonost ka porocima - duvan, alkohol, droga... 

Koncepcija se zasniva na izbornom principu deteta, u pogledu sportske škole i kreativne radionice, koju želi da upražnjava. Mi deci nudimo organizovano slobodno vreme, uz bavljenje i savladavanje odgovarajućih sportskih veština, kao i rad u kreativnim radionicama i kulturnim aktivnostima, koje imaju veoma blagotvorno dejstvo na opšti psihofizički razvoj dece i izgradnju zdrave i društveno korisne ličnosti, uz formiranje prave mere dobrog ukusa i estetske vrednosti. 

Sadržaji koji se nude su u funkciji skladnog i svestranog razvoja mlade ličnosti deteta, uz savremeni pristup i interpretaciju, koja odgovara savremenom detetu. 

Napominjemo da su programi projektovani za razvoj osnovnih veština i znanja, jer je polazna osnova dečiji izbor – želja za upražnjavanjem određenih sportskih veština i edukativnih programa. 


Trenutno SRC ''PIONIRSKI GRAD'' oganizuje i realizuje dva kampa:

  • ''SPORT +'' - letnji dnevni kamp (otvara se na klik)
  • ''MULTIREKREASPORT +'' - zimski dnevni kamp (otvara se na klik)