Израда планова објеката за легализацију Бр. ЈН: 5/19

Одлука о обустави легализације 02.10.2019.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 25.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 25.09.2019.

Позив за подношење понуда, 20.09.2019.

Конкурсна документација 20.09.2019.