Izrada planova objekata za legalizaciju Br. JN: 5/19

Odluka o obustavi legalizacije 02.10.2019.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 25.09.2019.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA 25.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, 20.09.2019.

Konkursna dokumentacija 20.09.2019.