Позив за подношење понуда - превоз деце

Позив за подношење понуда ЈН 2/19 - Превоз деце