Sportsko-rekreativni program

SPORTSKI DAN, MFS dece

Sportski dan i merenje fizičkih sposobnosti namenjeni su osnovnoškolskoj populaciji u čijoj realizaciji se koristi čitav niz oblika različitih po sadržaju, metodologiji rada, organizaciji i krajnjem cilju. Sadržajno se ovi oblici programa mogu svrstati u četri uža područja: sportsko - rekreativne, sportsko - takmičarske, sportsko - revijalne, i edukativne aktivnosti. Svaka od navedenih aktivnosti dobija suštinsko obeležje sportske aktivnosti tek na osnovu sadržaja rada i načina na koji se one realizuju.
U svom izvornom obliku, Sportski dan, se realizuje u sportskoj zoni sa mogućnošću učešća dece na različitim sportsko - rekreativnim sadržajima. Program se može realizovati i po zahtevu i potrebi same škole. U osnovi nude se dve koncepcije Sportskog dana bazirane na uzrastu: Sportski dan za stariji uzrast (V - VIII raz.) kod koga dominiraju sportske igre i Sportski dan za mlađi uzrast (I - IV raz.) gde je prioritet dečija igra (štafetne, tradicionalne, terenske, ...)

Sportski – dan od I do IV razreda

  • Elementarne igre
  • Orjentaciono kretanje
  • Pešačke ture
  • Međuodeljenska takmičenja u elementarnim, štafetnim, tradicionalnim i sportskim igrama
  • Rekreacija po izboru: igra u zabavnoj zoni, lastiš, badminton, vijače, soft tenis


Sportski dan od V do VIII razreda

  • Sportske igre
  • Kros
  • Orjentacija
  • Međuodeljenska sportska takmičenja : košarka, rukomet, fudbal, odbojka
  • Rekreacija po izboru: frizbi, badminton, skejt, rolšue ...MFS - merenje fizičkih sposobnosti – sve osnovne škole u Beogradu sprovode obavezno MFS učenika svih uzrasta. Centar, poseduje idealne uslove i opremu za MFS, te je u mogućnosti da svim školama koje nemaju materijalno – tehničke uslove pomaže u realizaciji ovih merenja kao i da obavi analizu postignutih rezultata.

SPORTSKA I REVIJALNA TAKMIČENJA

Sportska takmičenja predstavljaju veoma značajan programski segment, bitan za razvoj i napredak mlađih kategorija takmičara.
Na terenima Centra mogu se organizovati ligaška takmičenja, turniri, susreti određenih asocijacija, na opštinskom i gradskom nivou.
Prigodne promotivne utakmice, utakmice javnih ličnosti, poznatih sportista sa decom i sl. Te utakmice su uglavnom humanitarnog karaktera.
Organizacija takmičenja iziskuje uspostavljanje saradnje sa savezima, asocijacijama i drugim korisnicima na šta je Centar uvek spreman.

SPORTSKO EDUKATIVNI PROGRAMI

Predstavljeni su sadržajima, kroz koji se najmlađi upoznaju sa pojedinim sportovima – načinima treniranja, kada početi, šta izabrati, o štetnosti uzimanja nedozvoljenih stimulativnih sredstava, ishrani sportista i druge teme. Osnovni oblici za realizaciju su predavanja, tribine, seminari...
Poseban oblik sportsko – edukativnog programa je sportska škola, koja se može realizovati u toku letnjih i zimskih kampova – za pojedine sportove (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, orijentiring, borilački sportovi i dr.)